Text o Illustration

Mitt Kvarter

Text o Illustration

Så var det sagt

Text o Illustration

XP

Fotografi

Krokslätt

Fotografi

Manhattan via Istanbul

Fotografi

Smink o hamburgare

Portfolio

Texter, illustrationer och fotografi

Mitt konstnärskap får mycket av sin näring ifrån personliga noteringar och observationer av samhället. Mina verk är ofta baserade på efarenheter av hur fördomar, lustigheter och diskriminering ibland tycks vara svåra att skilja åt. Jag undersöker hur fristående händelser kan fogas samman till att bilda en fungerande enhet. Det skrivna språket ligger lika nära som det visuella och det är just kombinationer och krockar mellan dessa som ofta utgör mitt abrbete. En stark sammanhållande faktor är humor, både som skydd och som verktyg för undersökning och kritik.
Matilda Hagberg, 2020